O nas

Adwokat Adrian JaroszekAdwokat Lędziny 2

Absolwent stacjonarnych studiów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, obsłudze prawnej przedsiębiorców, przekształceniach przedsiębiorców, obsłudze inwestycji związanych z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości, reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach spornych oraz prawie karnym gospodarczym. Udziela pomocy prawnej osobom fizycznym w szczególnie skomplikowanych sprawach majątkowych, rodzinnych i spadkowych.

Adwokat Adrian Jaroszek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Doradzał znaczącemu akcjonariuszowi wiodącej spółki w branży akcesoriów budowlanych w sprawie dotyczącej podziału majątku oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W procesie dotyczącym zabezpieczenia alimentacyjnego uzyskał dla swoich klientów z Mazowsza jedno z najwyższych kwotowo zabezpieczeń alimentacyjnych w Polsce. Doradzał inwestorom prywatnym i reprezentował inwestorów prywatnych w procesie prywatyzacji renomowanych katowickich szpitali, reprezentował inwestorów prywatnych w procesie nabywania znaczącej nieruchomości w Cieszynie, reprezentował wykonawcę robót budowlanych przed sądem II instancji w jednym z najgłośniejszych procesów w Polsce dotyczącym zapłaty za roboty budowlane i wad robót budowlanych, reprezentował właścicielkę nieruchomości w sporze sądowym oraz w negocjacjach z Carrefour Polska, doradzał inwestorowi niemieckiemu w sporze z Urzędem Miasta w Katowicach dotyczącym własności nieruchomości.

Adwokat Adrian Jaroszek był obrońcą jednego z najbardziej cenionych managerów przemysłu ciężkiego w sprawie karnej gospodarczej – zakończonej uniewinnieniem klienta, skutecznie bronił wiceprezydenta jednego ze śląskich miast w sprawie karnej gospodarczej dotyczącej rzekomego naruszenia interesu prywatnego. Obsługuje lub obsługiwał przedsiębiorstwa polskie oraz z udziałem kapitału zagranicznego, w tym niemieckiego i szkockiego, prowadzące działalność gospodarczą w branżach: motoryzacyjnej, medycznej, kolejowej, stalowej, budowlanej, mechanicznej i elektromechanicznej, transportowej, drogowej, energetyki cieplnej, górniczej.

Kontakt

Adwokat Grzegorz MatrasAdwokat Lędziny 1

Absolwent stacjonarnych studiów Wydziału Prawai Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach w latach 1998 – 2003 i z wynikiem bardzo dobrym złożył egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata. Od 2003 r. założyciel kancelarii adwokackiej w Tychach. Specjalizuje się w prawie cywilnym w tym w zakresie obrotu nieruchomościami, prawie handlowym, rodzinnym i spadkowym. Ma za sobą bogate doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej, obejmujące zagadnienia prawa spółek handlowych, postępowania rejestrowego, procesów gospodarczych. Brał udział w wielu negocjacjach w zakresie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, przede wszystkim w sprawach nieruchomości, obsługiwał procedurę tworzenia wielu podmiotów gospodarczych, z powodzeniem uczestniczył jako pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych. Jest uznanym prawnikiem z zakresu prawa rodzinnego, podziałów majątku, działów spadku oraz windykacji należności.

Kontakt