Prawo handlowe i gospodarcze

Zakres usług świadczonych przez nas dla przedsiębiorców w sprawach handlowych i gospodarczych obejmuje:

  • doradztwo prawne w zakresie zakładania, przekształcania, rozwiązania i likwidacji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek osobowych i kapitałowych, zmiany ich formy organizacyjno-prawnej, a nadto ich zmian w zakresie kapitałowym i osobowym;
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym;
  • doradztwo prawne w zakresie wewnętrznego funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych;
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i oświadczeń woli;
  • reprezentacja strony w zakresie dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
  • reprezentacja w ramach postępowania cywilnego w zakresie stosunków między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz stosunków z konsumentami (w tym: sprzedaży konsumenckiej, umowy o dzieło zawartej z konsumentem).

Pozostałe usługi