Prawo karne

W sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa wykroczeń zakres naszych usług obejmuje:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym, a nadto w postępowaniu w sprawach
    o wykroczenia;
  • reprezentacja strony postępowania karnego: oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego.

Pozostałe usługi